Wognum

Enkhuizen

Vragen? Bel ons

0228 32 22 39

Vragen? Mail ons

info@dyslexie.NU

Tarievenlijst particulieren

Tarievenlijst Particulieren
Voor de kinderen die vergoeding via de gemeente ontvangen, zijn de tarieven bepaald door de desbetreffende gemeente. Voor particulieren gelden de volgende tarieven:

Informatiegesprekgeen kosten
Overige consultaties / schoolbezoekop aanvraag
Deelonderzoeken
Orthodidactisch onderzoek lezen en spelling€ 330,-
Orthodidactisch onderzoek rekenen€ 330,-
DyslexieScreening Test€ 330,-
Intelligentie/ capaciteitenonderzoek€ 565,-
Persoonlijkheidsonderzoek€ 565,-
Bij afname van meerdere deelonderzoeken geldt een korting
Dyslexie-typerend onderzoek€ 45,-

.

Een compleet Dyslexie onderzoek houdt in een anamnese gesprek, Orthodidactisch onderzoek lezen en spelling, Intelligentie onderzoek en Dyslexie-typerend onderzoek, een eindgesprek en bij de diagnose dyslexie: een dyslexieverklaring.

Een compleet Dyscalculie onderzoek houdt in een anamnese gesprek, Orthodidactisch onderzoek rekenen, Intelligentie onderzoek en eindgesprek. Bij gebleken dyscalculie: een dyscalculieverklaring.

Intreeonderzoek niveau- of leerrendementbepaling
(na eerder onderzoek)
Lezen / spelling€ 125,-
Rekenen max. € 170,-
Behandelingen (50 minuten per sessie)
Dyslexie / lees- en spellingsbehandelingen€ 63,-
Dyscalculie / rekenbehandelingen€ 63,-
Spellingsbegeleiding apart€ 63,-
Studiebegeleiding€ 63,-
Bij meerdere sessies per week geldt een korting.
Screening scholen / bedrijven / instellingenop aanvraag

.

Vergoedingen zeven West-Friese Gemeenten

Praktijk Glaudé heeft contracten met zeven West-Friese Gemeenten. De vergoedingsregelingen zijn per gemeente verschillend. Neem contact me ons op voor de actuele regeling per gemeente.

Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec

vestigingen

Comorbiditeit
Dyslexie gaat vaak samen met andere ontwikkelingsstoornissen. Bij comorbiditeit, dat wil zeggen als er ook nog andere gediagnosticeerde ontwikkelingsproblemen aanwezig zijn, (zoals ADD / ADHD / ASS) kunnen leerlingen op basis van Protocol 3.0 evengoed voor de vergoedingsregeling in aanmerking komen. Er wordt met externe deskundigen, bijvoorbeeld artsen, psychologen, orhopedagogen, en andere betrokken zorgvuldig nagegaan in hoeverre de leerling behandelbaar is, dus in hoeverre vergoed onderzoek en begeleidingen tot de mogelijkheden kunnen behoren. Een goede samenwerking tussen de diverse behandelaren is geïndiceerd.

Maximale vergoeding
Gemeenten hebben vaak maximale vergoedingen vastgesteld, uitgedrukt in totaal aantal sessies voor de behandelperiode. De gemeentes vergoeden drie series van 20 behandelingen (totaal 60). Het aantal behandelsessies wordt bijgehouden via een declaratiesysteem.

Huiswerk
Er wordt van de ouders en leerlingen verwacht, dat er thuis geoefend wordt. Kinderen moeten hiertoe bereid zijn. Huiswerk is natuurlijk nooit wat, maar het is echt wel nodig! We proberen de opdrachten zo leuk mogelijk te maken. Ouders hebben daarbij een belangrijke rol ter ondersteuning van de kinderen. Ook van scholen wordt verwacht dat zij hulp blijven bieden. Alle zeilen moeten bij deze kinderen bijgezet worden. .. Voor informatie over Protocol 3.0, Opgestelde leidraden etc. verwijzen wij u naar de website van het NKD.

.