Wognum

Enkhuizen

Vragen? Bel ons

0228 32 22 39

Vragen? Mail ons

info@dyslexie.NU

Vergoedingen

Wanneer worden dyslexiebehandelingen vergoed?
Er is een vergoedingsregeling, bedoeld voor een specifieke groep leerlingen, te weten leerlingen met ernstige dyslexie. Sinds 2015 is deze regeling overgenomen door gemeentes. Sinds 2022 is Protocol 3.0 van kracht. De criteria op grond waarvan vergoeding verstrekt wordt, zijn strikt: het gaat om de meest zwakke leerlingen die geruime tijd voor lezen Cito E-niveau halen bij drie achtereenvolgende hoofdmetingen voor het lezen van losse woorden (DMT).

Hardnekkigheid
Er moet sprake zijn van hardnekkigheid: Eerst moet er een periode van minstens een half jaar extra instructies en oefeningen gegeven worden. Onderwijsniveau 2. Haalt een leerling weer een E of V- score dan moet minstens een half jaar intensief met leerlingen gewerkt zijn op Onderwijsniveau 3: minimaal een uur, verspreid over de week (drie keer 20 minuten of vier keer een kwartier), individueel of in een kleine groep, door een (des)kundig leerkracht of RT, met volgens het Protocol aanbevolen methodes. Er moet tussentijds geëvalueerd worden op vooruitgang. Bij onvoldoende vooruitgang volgens vooruit geplande criteria, is sprake van hardnekkigheid.

Geselecteerde praktijken
Om onderzoek en begeleidingen te mogen uitvoeren, moeten dyslexiepraktijken aan diverse eisen voldoen. Op grond daarvan krijgen ze jaarlijks een kwaliteitskeurmerk en kunnen ze contracten afsluiten met gemeenten. Ouders kunnen op de school of bij hun gemeente vragen bij welke praktijken zij voor vergoeding in aanmerking komen. De gegevens van de onderzoeken en van de voortgang bij behandelingen worden voor een landelijk onderzoek aangeboden aan het kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Uiteraard gebeurt dit anoniem.

De school
Er moet door school een leerlingdossier zijn aangelegd met diverse schoolgegevens, Cito-uitdraaien, handelingsplannen en andere relevante (voorgaande) onderzoeksgegevens. Met behulp van de door u gebruikte aanvraagformulieren wordt het leerlingdossier compleet gemaakt. Mocht u niet in bezit zijn van deze formulieren, dan zullen wij u die mailen. Het leerlingdossier moet opgezet en ondertekend worden door bijvoorbeeld een Intern Begeleider van de school en / of het hoofd van de school. Zij moeten aangeven op grond waarvan zij het vermoeden van ernstige dyslexie hebben. Het dossier wordt beoordeeld door de praktijken. Het dossier hoeft dus niet eerst naar de gemeente.

Het kan zijn dat leerlingen op grond van het leerlingdossier wel voor vergoede diagnostiek in aanmerking komen, maar bij onderzoek (toch) niet voldoen aan de criteria. Zij komen dan niet in aanmerking voor de diagnose ernstige dyslexie. Zij kunnen mogelijk wel voor een dyslexieverklaring in aanmerking komen. Het onderzoek wordt wel vergoed, maar de begeleidingen niet. Het is dan wenselijk dat zij op school weer verder begeleid worden; desgewenst kunnen ouders op particuliere basis begeleiding bij een praktijk zoeken.

.

West Friese gemeenten

Vergoedingen zeven West-Friese Gemeenten

Praktijk Glaudé heeft contracten met zeven West-Friese Gemeenten.

Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec

Particulier
Ook zonder vergoeding vanuit de gemeente kunt u bij ons terecht.

vestigingen

Comorbiditeit
Dyslexie gaat vaak samen met andere ontwikkelingsstoornissen. Bij comorbiditeit, dat wil zeggen als er ook nog andere gediagnosticeerde ontwikkelingsproblemen aanwezig zijn, (zoals ADD / ADHD / ASS) kunnen leerlingen op basis van Protocol 3.0 evengoed voor de vergoedingsregeling in aanmerking komen. Er wordt met externe deskundigen, bijvoorbeeld artsen, psychologen, orhopedagogen, en andere betrokken zorgvuldig nagegaan in hoeverre de leerling behandelbaar is, dus in hoeverre vergoed onderzoek en begeleidingen tot de mogelijkheden kunnen behoren. Een goede samenwerking tussen de diverse behandelaren is geïndiceerd.

Maximale vergoeding
Gemeenten hebben vaak maximale vergoedingen vastgesteld, uitgedrukt in een totaal aantal sessies voor de behandelperiode. De gemeentes vergoeden drie series van 20 behandelingen (totaal 60). Het aantal behandelsessies wordt bijgehouden via een declaratiesysteem.

Huiswerk
Er wordt van de ouders en leerlingen verwacht, dat er thuis geoefend wordt. Kinderen moeten hiertoe bereid zijn. Huiswerk is natuurlijk nooit wat, maar het is echt wel nodig! We proberen de opdrachten zo leuk mogelijk te maken. Ouders hebben daarbij een belangrijke rol ter ondersteuning van de kinderen. Ook van scholen wordt verwacht dat zij hulp blijven bieden. Alle zeilen moeten bij deze kinderen bijgezet worden. Voor informatie over Protocol 3.0, opgestelde leidraden etc. verwijzen wij u naar de website van het NKD.

.